INSCHRIJF MET CCD Recieve alle laatst nieuws en gebeurtenissen over e-mail.
- Klikt Hier -

Blackjack | Hoe Te Spelen | Regels

Het poker| Hoe Te Spelen | Regels

De roulette| Hoe Te Spelen | Regels

Craps | Hoe Te Spelen | Regels

Gleuven| Hoe Te Spelen | Regels

Baccarat | Hoe Te Spelen | Regels

VOORNAAMSTE KENMERKEN

Het gokken van Gids
Het gokken van Faq de
Casino Herziet
Nieuwsartikelen
Sla Het Casino!
†Lotterijen
Sportsbook Herziet
†De voetbal
†Het tennis
†Cricket
†Horseracing
†Andere Sporten

WIN EEN REIS NAAR LAS VEGAS
- Klikt Hier -

Webmasters
Het filiaal Programeert
Adverteer
Schakels
Contacteer Ons

Complete Casino Websites

CompleteCasinoReviews.com
CompleteCasinoNews.com
CompleteCasinoAffiliates.com
Internet Content Rating Association
Interactive Gaming Council
caribbean sands gaming corporation

Klik hier om te spelen!

Gif Banners

Je veelomvattende bron voor interactieve gokkenen nieuwsartikelen en informatie

play the game

Het privacy Beleid

De Caribische Zanden die Onderneming Gokken bedienen completecasinodirectory.com, deze URL ook is verwezen naar als het ?Vervolledigt de Casino Gids? binnen deze Termijnen en Voorwaarde. Met of toegang van de Volledige Casino Gids die u akkoord gaat dat u begrijpt en neemt de volgende Termijnen en Voorwaarde van Dienst aan. Lest u alstublieft hen voorzichtig.

Gif Banners

1. ERKENNING EN AANVAARDING VAN DEZE DIENST EN TERMIJNEN VAN GEBRUIK. Verwelkomt u naar de Volledige Casino Gids. De Volledige Casino Gids is behaagde van een reeks van informatie aangaande te voorzien of hebben betrekking op online gokken. Deze gelegenheid zal misschien geverwijsd naar worden als "de Dienst" in deze overeenkomst. Deze Termijnen van Gebruik Overeenkomst zijn tussen u en Caribische Zanden die Gokken de Nv. en zetten voorwaarts de termijnen en voorwaarde regerend het gebruik van de Volledige Casino Gids of enig aangesloten plaats. DOOR HET HEBBEN VAN HET TOEGANG TOT OF GEBRUIKEN VAN ENIG PLAATS BEZAT, BEDIENDE OF SLUIOT AAN BIJ DE CARIBISCHE ZANDEN die ONDERNEMING OF DE VOLLEDIGE CASINO GIDS GOKKEN die U AKKOORD NAAR ALLE TERMIJNEN EN VOORWAARDE IN DEZE OVEREENKOMST GAAT. De Volledige Casino Gids voorbehoudt zich het recht deze termijnen en voorwaarde altijd te veranderen. De veranderingen zullen op dit scherm verschijnen en zijn doeltreffend onmiddellijk. Het is de uw verantwoordelijkheid herhaaldelijk om deze termijnen en voorwaarde voor enig wijzigingen te herzien.

2. Het BEVOEGDHEIDSGEBRUIK. Het gebruik van de activiteit en spelen verzorgden door De Volledige Casino Gids zal misschien verboden worden in uw rechtsbevoegdheid. De gokken activiteit die over deze website aangeboden worden zijn niet gepland voor en zijn niet verkrijgbaar naar personen in rechtsbevoegdheden waar Internet gokken is of zullen misschien geacht worden te zijn, verboden. Door het deelnemen aan echte geldtoneelstuk aan enig casino of hete gokt van plaats vertegenwoordigt de Speler en machtigt naar de Caribische Zanden die Nv en hun filialen Gokken dat er geen wettelijke of andere beperkingen of verboden binnen de rechtsbevoegdheid van de Speler zijn en dat hij of zij het volledige, volledige en onbeperkte wettelijke recht heeft om aan de Spelen deel te nemen.

3. De LEEFTIJD VAN MEERDERHEID. De Volledige Casino Gids en enig andere website die in weg met de Volledige Casino Gids aangesloten zich worden, zijn beperkt naar individuen onder de wettelijke leeftijd van meerderheid. In de meeste gevallen die de wettelijke leeftijd van meerderheid 21 jaren van leeftijd is. Het gebruik van deze dienst is ook beperkt naar individuen vond buitenkant van Europa. Door het hebben van het toegang tot de Volledige Casino Gids of met enig deel (delen) van de dienst, u vertegenwoordigt en machtigt naar de Volledige Casino Gids dat u deze twee voorwaarde ontmoet. De Volledige Casino Gids voorbehoudt zich het recht bewijs van leeftijd altijd te verzoeken. Het is uw verantwoordelijkheid vast te stellen wat de wettelijke leeftijd van meerderheid in uw rechtsbevoegdheid is.

4. Het ENIGE RISICO. Spelt u aan enig casino of gokken van poort over de Volledige Casino Gids is aan de enige optie, discretie en risico van de Speler. De speler neemt aan dat het de enige verantwoordelijkheid van van hem/haar is nagaan of online gokken wettelijk in de rechtsbevoegdheid van van hem/haar en is helemaal met enig wetten en voorschriften relevant toepasbaar in zijn of haar rechtsbevoegdheid te gehoorzamen. De speler erkent dat de Volledige Casino Gids onbekwaam naar is en maakt geen voorstellingen of garanties, impliciete of expliciete, betreffende het wettelijke recht voor Speler om aan de Spelen deel te nemen noch om enig van de Caribische Zanden te zullen Gokkend Ondernemingen? werknemers, vergunninghouders, verdelers, groothandelaars, filialen, dochterondernemingen, reclame, promotie of andere bureaus, mediapartners, agenten of detailhandelaars hebben de autoriteit om enig zo'n voorstellingen te maken of garanties. De tentoonstelling van een Visum, Mastercard of ander betaling logo door de Volledige Casino Gids betekenen niet dat Internet hete gokt transacties wettig in alle rechtsbevoegdheden zijn waarin de cardholder misschien opgespoord worden zal. De verantwoordelijkheid voor het maken wettelijke transacties in uw rechtsbevoegdheid berust bij de Volledige Casino Gids niet. Indien u in een rechtsbevoegdheid bent opgespoord die online gokken verbiedt, wordt u niet gemachtigd uw kredietkaart te gebruiken om een transactie te vervolledigen.

5. ONDERHOUDT U dE TOEGANG. Om om de Dienst te gebruiken, moet u toegang tot het Internet kunnen hebben. Dit zou toegang tot een computer, modem of enig andere noodzakelijke uitrusting kunnen omvatten. De Volledige Casino Gids verzorgt de Internet toegang niet en is niet verantwoordelijk voor de betaling van prijzen associeerde met het vestigen of handhaven van zo'n toegang.

6. GEEN HULP. U begrijpt dat de Volledige Casino Gids geen hulp voor de Dienst, inclusief enig technische steun verzorgt en dat uw gebruik van de Dienst aan uw eigen risico is. Bovendien moet u de Volledige Casino Gids met zekere informatie verzorgen om om sommige aspecten van de Dienst ( "de Inschrijving Informatie") te gebruiken. Deze Inschrijving Informatie zou u kunnen vereisen om aan de volgende onderdelen een voor te leggen) een geldig e-mail adres, b) een geldig telefoonnummer, c) uw adres, d) uw voornaam en e) uw achternaam. De Volledige Casino Gids gebruikt deze informatie om met alle gebruikers te communiceren. Het is uw enige verantwoordelijkheid te verzekeren dat alle Inschrijving Informatie nauwkeurig en volledig aan alle tijden is. Indien enig Inschrijving Informatie die door u verzorgd wordt onwaar onnauwkeurig niet huidige of onvolledige is, heeft de Volledige Casino Gids het recht om uw dienst te beŽindigen en om u stroom te weigeren of toekomstig gebruik van de Dienst.

7. OVERGAVES. Onder geen omstandigheden wil de persoonlijke informatie voorgelegd Casino Gids Te Vervolledigen is beschikbaar naar onderzoekende personen of niet- aangesloten organisaties, behalve indien noodzakelijke naar bij wet gemaken. Dit omvat echte naam en contactinformatie. Zelfs al iedereen van dit strikt verboden is, is er een kleine kans die u blootgesteld naar zo'n onderdelen en u verder zou kunnen worden opgeeft uw recht naar enig schade (van enig partij) had betrekking op zo'n blootstelling. Alle overgaves naar de Volledige Casino Gids worden het eigendom van Caribische Zanden Gokkende de Nv. U geeft aan ons een niet--exclusief, wereld wijd vorstendom-vrij onherroepelijk, sublicenseable recht om enig informatie te gebruiken die u aan de Volledige Casino Gids voorlegt.

8. WIJZIGING VAN DIENST. Altijd zou de Volledige Casino Gids kunnen beslissen, uitstelt te wijzigen, verandert of beŽindigt de Dienst verzorgde naar u voor enig reden. De Volledige Casino Gids zal enig beslissing over wijzigingen naar de dienst in zijn enige discretie maken, met of zonder op te zeggen naar u. U neemt aan en erkent dat de Volledige Casino Gids dit recht reserveert en gaat akkoord dat de Volledige Casino Gids verantwoordelijk voor enig wijziging of beŽindiging van de Dienst niet zal zijn.

9. BEňINDIGING VAN DIENST. U gaat akkoord dat de Volledige Casino Gids de Dienst en, in de Volledige Casino Gids zou kunnen beŽindigen?s discretie, beŽindigt uw gebruik van de Volledige Casino Gids?s andere diensten voor enig reden aan zijn enige discretie, inclusief, zonder beperking, indien de Volledige Casino Gids (gelooft een:) dat u tegenstrijdig met deze Overeenkomst hebt geschonden of gehandeld; of (b) dat u de rechten van de Volledige Casino Gids of hebt geschondenOf feest. U erkent en gaat akkoord dat enig beŽindiging van de Dienst onder enig bepaling van deze Overeenkomst zonder vroegere bericht zal misschien bewerkstelligd worden en u erkent verder en gaat akkoord dat de Volledige Casino Gids onmiddellijk alle informaties en bestanden in uw rekening zou kunnen schrappen en kunnen weggooien en sluit enig verdere toegang tot zo'n bestanden of de Dienst uit.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Caribische Zanden Gokkend Nv. ZAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG SCHADE niet ZIJN die IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST GEHAALD ZICH OP DE HALS WORDEN. DIT OMVAT ENIG RECHTSTREEKSE INDIRECTE VERSTREKKENDE OF BEGELEIDENDE SCHADE DIE VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST ZOUDEN KUNNEN VOORTKOMEN, DE MISLUKKING VAN DE DIENST OF DE BEňINDIGING VAN DE DIENST. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL OOK NAAR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, dE INFORMATIE TOEPASSEN OF ZAL DOOR MISLUKKING VAN DE DIENST OF dE ONDERBREKING VAN UITZENDING TEVREDENSTELLEN. Caribische Zanden Gokkend Nv. ZAL niet ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIG KWAAD OF hET VERLIES KOMEND VAN ONBEVOEGDE TOEGANG TOT GEGEVENS, INFORMATIE OF UITZENDING, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKTE NAAR TASTBARE OF ONTASTBARE hET VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, GEGEVENS OF INFORMATIE VOORT. U GAAT AKKOORD DAT Caribische Zanden Nv Gokkend. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG SCHADE die VAN DE ONDERBREKING VOORTKOMEN, ANNULERING OF OPSCHORTING VAN DE DIENST, NIETTEGENSTAANDE OF DE MISLUKKING VAN DIENST, GERECHTVAARDIGDE OPZETTELIJKE ONGEWILDE OF ONACHTZAME IS AANGEKONDIGD. U GEEFT HIERDOOR VRIJ, Gokkend Caribische Zanden de Nv. , HUN OFFICIEREN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, AGENTEN, AANGESLOTEN MENSEN OF ORGANISATIES EN OPVOLGERS IN RECHTEN VAN BEWEERT TE VRAAG EN SCHADE (EIGENLIJKE EN VERSTREKKENDE) VAN IEDERE SOORT OF NATUUR, BEKENDE OF ONBEKENDE, VERDACHTE OF ONVERDACHTE, ONTHULDE EN NIET BEKENDGEMAAKTE, KOMEND UIT VOORT OF IN ENIG WEG HAD dE BETREKKING OP ZO'N DISCUSSIES EN/ OF ONSE DIENSTEN.

11. ALGEMENE ONTKENNING. Caribische Zanden Gokkend Nv. VERZORGT DE DIENST "ALS" EN ZONDER GARANTIES VAN ENIG SOORT IS, DRUKT UIT OF IMPLICEERT, NAAR DE VOLLEDIGSTE OMVANG TOESTOND BIJ WET. Caribische Zanden Gokkend Nv. VERDER ONTKENT ALLE ANDERE GARANTIES, INCLUSIEF DE GEŌMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF FITNESS VOOR EEN BIJZONDER DOEL EN GEŌMPLICEERDE GARANTIES KOMEND VAN CURSUS VAN BETREKKING OF dE CURSUS VAN PRESTATIE VOORT. Caribische Zanden Gokkend Nv. ONONDERBROKENE OF fOUT NIET MACHTIGT BEVRIJDT FUNCTIE BEVATTEN OP ZIJN WEBSITE OF ZIJN INHOUD OF DAT DE PLAATS OF ZIJN SERVERS VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN. U BEGRIJPT EN VERTEGENWOORDIGT DAT ALLE GEGEVENS, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL die DOOR DE DIENST VERZAMELD WORDEN DE ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN U ZIJN. Caribische Zanden Gokkend Nv. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF BESCHADIGT GEDAAN NAAR UW COMPUTER, SYSTEMEN OF ANDERE UITRUSTING SAMEN MET GEBRUIK VAN DE DIENST. U BEGRIJPT EN GAAT AKKOORD DAT hET GEBRUIK VAN DE DIENST AAN UW EIGEN RISICO EN DISCRETIE IS GEDAAN.

12. GEEN WEDERVERKOOP VAN DE DIENST. Uw recht zal gebruiken de Dienst is persoonlijk naar u en u zou alle of enig gedeelte van de Dienst niet kunnen doorverkopen.

13. De GEGEVENSOPSLAG. U begrijpt en gaat akkoord dat alle gegevens verzamelden gebruikend de Dienst zal opgeslagen worden op de Volledige Casino Gids servers. De Volledige Casino Gids neemt aan dat geen verantwoordelijkheid voor de schrapping of mislukking enig gegevens op te slaan of andere informatie omvatte door u.

14. UW HOUDING. U gaat akkoord om door alle Volledige Casino Gids standaarden en toepasbaar plaatselijk te blijven, verklaart, nationaal en internationale wetgeving en voorschriften in uw gebruik van de Dienst en u gaat akkoord om met het gebruik niet te bemoeien zich en plezier van de Dienst door andere gebruikers. U gaat akkoord om alleen verantwoordelijk voor uw acties te zijn en de inhoud van uw overgaves en het gebruik van de Dienst. U gaat akkoord om enig persoon of entiteit, inclusief niet te imiteren, maar niet beperkte naar een Volledige Casino Gids beambten of verklaart fout of stelt anders verkeerd uw band met een persoon of entiteit voor. U moet tenminste 21 jaren van leeftijd zijn om de Dienst te gebruiken. U gaat (akkoord 1:) om aan alle wetten aangaande de uitzending van technische gegevens te voldoen voerde door de (Dienst 2 uit;) te in enig weg bestanden die bevatten virussen, ontaarde bestanden niet laden of te verdelen of enig andere gelijkaardige software of programma's die de operatie van andermans (computer 3 zouden kunnen beschadigen;) om de Dienst voor onwettige (doelen 4 niet te gebruiken;) te netwerken niet storen of uiteen te rukken die aan de (Dienst 5 aangesluit worden;) niet naarGebruikt u de Plaats of de Dienst voor reclame of communicatie van enig soort en (6) om aan alle voorschriften, beleid en procedures van netwerken te voldoen die aangesluit wordt aan de Dienst. U gaat akkoord niet te versturen, bevordert of zendt door de Dienst enig onwettig, kwellend, lasterlijk, verkeerd uit, bedreigend, schadelijk vulgair obsceen hatelijk raciaal, ethnisch of anders onaangenaam materiaal van enig soort of natuur. U gaat verder akkoord uit te zenden niet of te versturen enig materiaal dat houding aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen samenstellen, geeft verhoging naar civiele aansprakelijkheid of schendt anders enig toepasbaar plaatselijk, verklaart, nationaal of internationale wetgeving of voorschrift. De Volledige Casino Gids mag, aan zijn enige discretie, onmiddellijk beŽindigt uw toegang tot de Dienst zal uw houding falen naar deze termijnen en voorwaarde te schikken zich.

15. SCHADELOOSSTELLING. U gaat akkoord dat de Volledige Casino Gids verantwoordelijke voor enig eisen, schade, vraag of prijzen zal niet vastgehouden worden komend uit uw overtredingen van deze termijnen en voorwaarde voort. U gaat ook akkoord om de Caribische Zanden te vergoeden die de Nv gokken. en zijn officieren, directeurs, werknemers, agenten en partners voor enig en alle eisen die zouden kunnen voortkomen.

16. DEELNAME IN PROMOTIES VAN ADVERTEERDERS. Uw correspondentie met of enig formulier van wisselwerking met mensen of organisaties die de Dienst bevorderen of met mensen of organisaties adverting op of verbonden, rechtstreeks of indirect naar de dienst is alleen tussen u en de andere partij.

17. EIGENAARSRECHTEN ZULLEN TEVREDENSTELLEN. U erkent en gaat akkoord dat alle inhouden, inclusief, maar niet beperkte naar tekst, software, muziek, geluid, foto's, video, grafiek of ander materiaal in sponsor advertenties bevatte of andere informatie stelde aan u door de Plaats voor of de Dienst wordt door auteursrechten, handelsmerken, onderhoudt tekens, patenten of andere eigenaarsrechten en wetten beschermd. U wordt enkel door Volledige Casino Gids toegestaan deze Inhoud als uitdrukkelijk gemachtigde te gebruiken en zou niet kunnen kopiŽren, reproduceert, verdeelt of creŽert afgeleid werken van deze Inhoud zonder uitgedrukte machtiging.

18. SYSTEEMINTEGRITEIT. U zult niet gebruiken enig apparaat, software of routine te bemoeit zich met de gepaste werking van de Plaats storen of te proberen of enig transactie leidde op onse Plaatsen. U zou enig actie niet kunnen nemen die een onredelijke of onevenredig grote lading op onse infrastructuren oplegt. De Plaats bevat robot uitsluiting koppen en die u akkoord gaat dat u enig robot, spin, andere automatische apparaat of handproces niet zult gebruiken te onse webpagina's controleren of te kopiŽren of de inhoud bevatte hierin zonder onse vroegere geschreven toestemmingen. U gaat akkoord dat u enig apparaat, software of routine niet zult gebruiken te bemoeit zich met de gepaste werking van de Plaats storen of te proberen.

19. PERSOONLIJKE VERMAAK. U begrijpt dat de Spelen die over de Volledige Casino Gids aangeboden worden voor vermaak waarde enkel zijn. U begrijpt en erkent dat geen aankoop noodzakelijk is of vereiste de Spelen te spelen. U vertegenwoordigt en machtigt dat uw rente in deze website persoonlijk en niet professioneel is. Het doel van uw gebruik van deze plaats is alleen voor het uw eigen persoonlijk vermaak. Met deze plaats erkent u dat u de Volledige Casino Gids of enig andere aangesloten website niet vindt om aanvallend onaangename oneerlijke noch onfatsoenlijke te zijn.

20. AFDWINGEND NOEMT. De mislukking van de Volledige Casino Gids te oefenen of af te dwingen enig recht of bepaling van deze termijnen en voorwaarde zullen gene verklaring van afstand van zo'n recht of bepaling samenstellen.

21. REGERENDE WET. De wetten van het land van Antigua zullen regeren deze Overeenkomst en de verhouding tussen u en de Caribische Zanden Gokkende de Nv. U gaat akkoord dat enig grieven overeenstemmende de procedures en wetten binnen deze rechtsbevoegdheid zullen gevestigd worden. U gaat verder akkoord dat enig eis, reden of actie betrekking op de Dienst had of deze Overeenkomst moet binnen een (1) jaar ingediend worden nadat zo'n eis voortkwam. De koppen hebben beschreven de onderdelen van deze Overeenkomst zijn alleen voor beschrijvende doelen. Zij impliceren niet of verwijzen naar een specifieke wettelijke beschrijving of verplichting.

22. De CONTACTINFORMATIE. Enig vragen of commentaar kunnen naar geleid worden

Klik hier om te spelen!

| Het huis | Het gokken van Gids | Het gokken van Faq de | Complete Casino Herzieningen | Sla het Casino | Sportsbook Herziet | Schakels | Contacteer Ons |

Deponeer het auteursrecht van ©2007 Caribbean Sands Gaming Corporation. Alle rechten reserveerden.
Het privacy Beleid | Termijnen En Conditioneert | Het verantwoordelijke gokken

English Version
French Version
Italian Version
German Version
Dutch Version
Spanish Version
Russian Version
Chinese Version
Japanese Version